Badaniem objęto rynek nieruchomości określony jak niżej:
1. rodzaj rynku – lokali użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem lokali położonych w nowooddawanych do użytku budynkach mieszkalno-usługowych.
2. obszar rynku – miasto Szczecin – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów śródmiejskich.
3. okres badania – styczeń 2014 – sierpień 2015.

Lokalny rynek nieruchomości wyznaczający zakres badania to lokali użytkowych o funkcjach biurowych, handlowych i gastronomicznych, położonych w śródmiejskiej strefie Szczecina i lokalnie poza nią w miejscach intensywnej zabudowy. Lokale takie relatywnie często są przedmiotem zakupu jako inwestycja polegająca na wynajmie lokalu, aczkolwiek nierzadko również ich właściciele prowadzą działalność w lokalu samodzielnie. Transakcje tego rodzaju nieruchomościami nie mają charakteru powszechnego, częstego. Szacuje się, że rocznie dokonywanych jest ok. 30 transakcji na w ten sposób tak określonym rynku lokalnym, a w całym Szczecinie ok. 200 transakcji. Część transakcji dotyczy lokali nowych, w noworealizowanych inwestycjach mieszkalno-usługowych, gdyż deweloperzy chętnie przewidują w swoich inwestycjach lokale użytkowe, głównie na parterach budynków. Ze względu na specyfikę każdego rodzaju działalności rodzaj wykończenia i wyposażenia lokalu zwykle nie ma znaczącego wpływu na uzyskiwane ceny, gdyż docelowo najemca (lub właściciel) wykończy i wyposaży lokal adekwatnie do zamiarów prowadzenia w lokalu określonej działalności. Aktualnie w ofercie jest ok. 1000 lokali na terenie Szczecina oferowanych do sprzedaży, z czego ok. 150 w strefie śródmiejskiej. Ceny takich lokali kształtują się w zależności od szczegółowych uwarunkowań lokalizacyjnych i technicznych przedziale od ok. 2000 zł/m2 (lokale nieatrakcyjnie położone, często wymagające remontu o zakresie generalnym) do kwot incydentalnie przekraczających nawet ponad 10000 zł/m2 (nieruchomości wyjątkowo atrakcyjnie położone, z możliwością obsługi dużej liczby klientów), przy czym za poziom typowy dla lokali usytuowanych w strefie śródmiejskiej i lokalnie w miejscach intensywnej zabudowy poza centrum należy przyjąć 4500-8000 zł/m2. W strefie śródmiejskiej do końca sierpnia br. ma zostać ukończona inwestycja przy ul. Tkackiej – budynek mieszkalno-usługowy z dwoma lokalami użytkowymi na parterze oferowanymi do sprzedaży w cenie 8.130 zł/m2 netto, oraz w nowopowstałej kamienicy przy ul. Krzywoustego 14. Okres ekspozycji lokali na rynku jest zróżnicowany, zwykle trwa od kilku miesięcy, nawet do kilku lat, przy czym lokale w nowych budynkach mieszkalno-usługowych zwykle się dobrze sprzedają i większość z nich jest sprzedana jeszcze przed oddaniem budynku do użytkowania.