Badaniem objęto rynek nieruchomości określony jak niżej:
1. rodzaj rynku – lokali mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem lokali położonych w nowooddawanych do użytku budynkach (tzw. mieszkania deweloperskie).
2. obszar rynku – miasto Szczecin – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów śródmiejskich.
3. okres badania – od początku 2014 ro do sierpnia 2014 r.

Lokalny rynek nieruchomości wyznaczający zakres badania to rynek lokali mieszkalnych, położonych w śródmiejskiej strefie Szczecina w nowowybudowanych budynkach (rynek pierwotny, mieszkania deweloperskie). Lokale takie relatywnie często są przedmiotem zakupu. Transakcje tego rodzaju nieruchomościami mają charakter powszechny, częsty i są w większości przypadków dokonywane z zamiarem wykorzystywania na cele mieszkalne przez właściciela. Pewna część obrotu takimi mieszkaniami, głównie niedużymi – 1-2 pok. to transakcje dokonywane z zamiarem wynajmu. Szacuje się, że rocznie dokonywanych jest ok. 200-300 transakcji na w ten sposób tak określonym rynku lokalnym, a w całym Szczecinie ok. 600-800 transakcji. W Szczecinie aktywnie działa ok. 20 znaczących przedsiębiorstw deweloperskich prezentujących zróżnicowaną ofertę. Ze względu na specyfikę rynku deweloperskiego lokale są najczęściej oddawane do użytkowania w zbliżonym standardzie – do samodzielnego wykończenia i wyposażenia przez nabywcę, a głównymi cechami różnicującymi je są lokalizacja oraz powierzchnia. Część nabywców zwraca ponadto uwagę na rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, część na możliwość zakupu miejsca postojowego na wyłączność. Aktualnie w ofercie jest ok. 40 lokali deweloperskich w ścisłym centrum Szczecina (Nowowybudowane kamienice przy ul Krzywoustego i ul Tkackiej) oraz ok. kilkaset lokali w strefie śródmiejskiej lecz poza ścisłym centrum (Sowińskiego, Potulicka, Raginisa). Ceny takich lokali kształtują się w zależności od szczegółowych uwarunkowań lokalizacyjnych i technicznych przedziale od ok. 4500 zł/m2 (lokale mniej atrakcyjnie położone, do kwot incydentalnie przekraczających 6000 tys. zł/m2 (nieruchomości wyjątkowo atrakcyjnie położone), taki poziom należy uznać za typowy dla lokali usytuowanych w strefie śródmiejskiej. W strefie śródmiejskiej do końca sierpnia br. ma zostać ukończona inwestycja przy ul. Tkackiej – budynek mieszkalno-usługowy z 23 trzema lokalami mieszkalnymi oferowanymi do sprzedaży w cenach 6400 – 7100 zł/m2 netto (aktualnie sprzedanych bądź zarezerwowanych jest 5 lokali) oraz budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Krzywoustego z 58 lokalami mieszkalnymi oferowanymi w cenie ok. 5300 zł/m2 netto. Okres ekspozycji lokali na rynku jest zróżnicowany, i w dużej mierze wynika ze specyfiki rynku pierwotnego, gdzie lokale są oferowane już od chwili rozpoczęcia inwestycji. Zwykle w momencie oddania budynku do użytkowania jest sprzedana znacząca część (40-50%) lokali. Pozostałe lokale są eksponowane na rynku do pełnej sprzedaży, co zwykle trwa ok. 2 lat. Zdarza się sporadycznie, zwłaszcza przy większych inwestycjach, że ostatnich kilka lokali jest sprzedawanych dłużej.