W sekcji Pliki i dokumenty można pobrać Biuletyn nr 79 z grudnia 2009 r. Aby pobrać biuletyn należy się zalogować! Zapraszamy do lektury.

Komunikat nr 6

Koleżanki i Koledzy!
1. Zarząd Oddziału PSRWN Oddział w Szczecinie zwołuje na dzień  27.02.2010 r.  godz. 11.30  – w pierwszym terminie godz. 12.00 – w drugim terminie WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ W SZCZECINIE, które odbędzie się w sali obok naszego biura przy ul. Dworcowej 19 w Szczecinie.
W zebraniu na zaproszenie Zarządu Oddziału weźmie udział Prezydent Zarządu Głównego PSRWN pan prof. Andrzej Hopfer.
Ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Oddziału za 2009 r. można zapoznać się w siedzibie biura przy ul. Dworcowej 19 w czwartki w godz. od 13.00 – 18.00.
Zaproszenie na Walne Zabranie Sprawozdawcze Członków PSRWN O/Szczecin z porządkiem zebrania w załączeniu.

2. Zarząd Oddziału organizuje szkolenie w dniu 15.04.2010 r., które poprowadzi p. Zdzisław Małecki. Temat szkolenia: zmiany w przepisach prawnych w ustawach nieruchomościowych. Temat zostanie doprecyzowany na początku marca 2010 r. z p. Z. Małeckim w zależności od wydanych zmian w przepisach w ostatnim okresie. Tak jak ostatnio podałem, planujemy poza szkoleniem w dniu 15.04.2010 r. przeprowadzić jeszcze dwa szkolenia w 2010 r., jedno pod koniec sierpnia drugie w listopadzie. Ponawiam prośbę o zgłaszanie propozycji tematów szkoleń.

3. Dziękuję Koleżankom i Kolegom płacącym na bieżąco składki członkowskie, a pozostałych proszę o uregulowanie zaległości.

Łączę pozdrowienia
Prezes Zarządu PSRWN O/Szczecin
mgr inż. Marian Stępień
Rzeczoznawca Majątkowy

————————–

Szczecin, 11.02.2010 r.

ZAPROSZENIE

Koleżanki i Koledzy!
Zarząd Oddziału PSRWN Oddział w Szczecinie zaprasza na:
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ W SZCZECINIE, które odbędzie się w sali obok naszego biura przy ul. Dworcowej 19 w Szczecinie w dniu  27.02.2010 r. godz. 11.30  – w pierwszym terminie godz. 12.00 – w drugim terminie

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
4. Odczytanie protokółu Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za okres 30.10.2008 r. – 31.01.2010 r.
6. Prezentacja bilansu za 2009 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2009 r.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału za 2009 r.
9. Przedstawienie planu pracy Oddziału na 2010 r.
10. Prezentacja preliminarza finansowego na 2010 r.
11. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów PSRWN.
12. Wystąpienie p. prof. Andrzeja Hopfera.
13. Dyskusja.
14. Odczytanie protokółów Komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
15. Wolne Wnioski.
16. Zakończenie zebrania.

Łączę pozdrowienia
Prezes Zarządu PSRWN O/Szczecin
mgr inż. Marian Stępień
Rzeczoznawca Majątkowy