Przepisy prawne

Stałe doskonalenie zawodowe

Stałe Doskonalenie Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych

Otrzymaliśmy list następującej treści:

Czytaj dalej