Komunikat nr 1 Zarządu PSRWN O/Szczecin

Szczecin 18.12.2008 r.
Komunikat nr 2.
Koleżanki i Koledzy!

1. W dniach 8 i 9 grudnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PFSRM, na którym przyjęto następujące Uchwały:
– Przyjęto do realizacji uchwały i wnioski z I kongresu Rzeczoznawców Majątkowych, który odbył się w Poznaniu w dniu 27.09.2008 r.
– W ramach realizacji tych uchwał wybrano Komisję Statutową i Komisję Założycielską do powołania Izby Samorządu Rzeczoznawców Majątkowych.
– Uchwalono dwie noty interpretacyjne w ramach Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny:
notę nr 1. Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości
notę nr 2. Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości.
– Uchwalono Standard KSWP – 2 „Wartości inne niż wartość rynkowa”.
W/w noty i standard  do dobrowolnego stosowania od 01.01.2009 r. i obowiązujące od 01.04.2009 r. Noty i standard są do pobrania na stronach internetowych Federacji.
– Posiedzenie zaszczycił swoja obecnością Wice Minister Infrastruktury p. Dziekoński. Minister jest za jak najszybszym uzgodnieniem Standardów Zawodowych Wyceny aby zrealizować postanowienia zawarte w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. W tym celu ustalono, że w najbliższym czasie komisja Standardów i Komisja Rządowa dokonają stosownych uzgodnień redakcyjnych aby standardy były zgodne z dotychczasowymi przepisami obowiązującymi w Polsce. ( spotkanie w dniu 18.12.2008 r. )
2. W dniu 15.12.2008 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PSRWN , na którym Prezydent Federacji złożył sprawozdanie z uchwał Krajowej Rady PFSRM i wynikające z niej ustalenia dla PSRWN.
3. Zarząd Oddziału PSRWN w Szczecinie w miarę możliwości realizuje uchwały i wnioski z zebrania Walnego Oddziału.
4. Przypominam, że istnieje obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego. Nasze ubezpieczenie jak zawsze wzorem lat ubiegłych po cenach ulgowych w PZU S.A. Na przełomie roku do PZU  skierujemy listę do ulgowego ubezpieczenia członków Oddziału, którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż 6 miesięcy.
5. Czynimy starania aby nasi członkowie mieli dostęp do stron Federacji. Proszę o przysłanie aktualnych adresów e – mailowych, telefonów o adresów do korespondencji (jeżeli uległy zmianie w ostatnich 3 latach).
6. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku w imieniu Zarządu  Oddziału i własnym składam Koleżankom i Kolegom najlepsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne. Niech się Państwu Wszystkim dobrze darzy, bądźcie zdrowi i szczęśliwi, niech ominie WAS światowy kryzys.