Koleżanki i Koledzy!

1. Zarząd Oddziału PSRWN Oddział w Szczecinie organizuje w dniu 17.12.2009 r. o godz. 16.00 spotkanie z naszym kolegą – członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – rzeczoznawcą majątkowym p. Zbigniewem Witkiewiczem, który przedstawi zasady pracy Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz inne zagadnienia związane z pracą KOZ- y. Będzie również możliwość zadawania pytań dla kolegi jak się bronić jeżeli zostanie operat szacunkowy skierowany do KOZ- y.
Po spotkaniu połamiemy się opłatkiem i przy lampce szampana złożymy sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2010 Roku.
Spotkanie odbędzie się w sali obok naszego biura przy ul. Dworcowej 19 .
Koszt uczestnictwa w spotkaniu 30 zł.
Prosimy o zgłaszanie się drogą e-mailową na spotkanie do dnia 10.12.2009 r.

2. O pracach PFSRM, Zarządu Głównego PSRWN jak również o szkoleniach informujemy na bieżąco drogą e-mailową. Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymuje wiadomości to proszę zgłaszać takie przypadki do Sekretarza Zarządu. Postaramy się sprawę wyjaśnić i załatwić.

3. Zarząd Oddziału zamierza w 2010 r. zorganizować 4 szkolenia. Proszę o zgłaszanie tematów szkoleń do końca br. aby ująć je w planie pracy Zarządu na 2010 r.

4. Dziękuję Koleżankom i Kolegom płacącym na bieżąco składki członkowskie, a pozostałych Członków Stowarzyszenia proszę o pilne uregulowanie zaległości gdyż będziemy jak co roku przekazywać listę członków z opłaconymi składkami do PZU w celu ulgowego ubezpieczenia OC.
Zaległość na dzień 30.11.2009 r. wynosi:

ilość miesięcy x 30 zł/miesiąc = … zł.

Składki można opłacić w Biurze Zarządu Oddziału lub na konto, które podane jest na stopce niniejszego pisma.

5. W imieniu Zarządu Oddziału i swoim własnym składam Koleżankom i Kolegom z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i wiele radości a w zbliżającym się Nowym 2010 Roku spełnienia wszystkiego co najlepsze.

Prezes
Marian Stępień

PSRWN O/T Szczecin
Nr rachunku bankowego  32 1060 0076 0000 3200 0089 1656