W dniu 23.10.2008r. wybrano nowe władze Zarządu Oddziału…

Szczecin 11.11.2008 r.

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie zawiadamiam, że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału PSRWN w Szczecinie w dniu 23.10.2008 r. wybrano nowe władze Zarządu Oddziału. Nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie;

Prezes Zarządu  Marian Stępień
Vice Prezes Zarządu Krystyna Soroczyńska
Sekretarz,  Krystyna Stępień
Skarbnik  Maria Czapska – Zimerman
członek  Barbara Kantorek
członek.  Eugeniusz Jasiewicz

Zarząd Oddziału zaproponował do udziału w pracach Komisji d/s powołania samorządu zawodowego kol. Krystynę Soroczyńska – Vice Prezesa Zarządu.

Łączę  pozdrowienia

Marian Stępień

Prezes Zarządu Oddziału
PSRWN w Szczecinie