Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych wraz z Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej w Szczecinie zapraszają na szkolenie Zdalny dostęp do cen transakcyjnych MODGiK w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. w Szczecinie

  • Zaproszenie na szkolenie w formacie PDF: pobierz plik
  • Karta zgłoszenia w formacie PDF: pobierz plik
  • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Dla członków PSRWN O. Szczecin przewidziano 10 miejsc na każdą turę.
  • Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi
Prowadzący: Jarosław Wesołowski, przedstawiciel firmy Systherm Info Sp. z o. o. z Poznania

Miejsce:
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala 105,
(organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia)

Czas:
21.02.2018 r., środa w godz: I tura od 9.00 do 12.00, II tura od 12.00 do 15.00 – 3 godziny zegarowe z jedną przerwą.
Dla członków PSRWN O. Szczecin zarezerwowanych jest po 10 miejsc na każdą turę – należy zgłaszać się na wybraną turę.
Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 50 zł.
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają dla każdego uczestnika stanowisko komputerowe z internetem i dostępem do baz testowych oraz testowe loginy.
W trakcie szkolenia będą dostępne zimne i ciepłe napoje oraz ciastka kruche. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.
Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 19 lutego 2018 r. na konto Stowarzyszenia:
63 1240 3927 1111 0010 7407 2768 z dopiskiem na przelewie „szkolenie 21.02.2018 r.”

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 19.02.2018 r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na nr 914847068.

Program szkolenia:
Zdalny dostęp do cen transakcyjnych MODGiK w Szczecinie
21 lutego 2018 r.

1. Korzystanie z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
2. Przeglądanie skanów dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków