Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zaprasza na warsztaty na temat: Analiza zmian wprowadzonych Rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r., które odbędą się w dniach 18-19 listopada 2023 r. w Szczecinie.

Adresaci:
– Rzeczoznawcy majątkowi,
– Pośrednicy,
– Zarządcy,
– urzędnicy państwowi i samorządowi.

Prowadzący:
dr inż. Jacek Zyga (rzeczoznawca majątkowy, doktor nauk technicznych – tytuł nadany przez Politechnikę Warszawską, Wydział Geodezji i Kartografii w Warszawie, obecnie związany z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie od 1993 r.)

Miejsce:
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala nr 126 (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca warsztatów)

Czas:
18-19.11.2023 r. (sobota, niedziela) – łącznie 8 godzin edukacyjnych = 4 punkty
sobota: od 12:00 do 15:00,
niedziela: od 8:30 do 11:30

Odpłatność:
200 zł (dla członków PSRWN, mających opłacone na bieżąco składki członkowskie)
250 zł (dla pozostałych uczestników)
i obejmuje materiały, serwis kawowy (w trakcie przerw) a także certyfikat uczestnictwa
Należność prosimy wpłacać przelewem do dnia 16 listopada 2023 r. na konto PSRWN o/Szczecin:
63 1240 3927 1111 0010 7407 2768
(w tytule przelewu prosimy wpisać: „warsztaty 18-19.11.2023 r.”)

Informacje i karta zgłoszenia w załączeniu.

Z pozdrowieniami, w imieniu Zarządu
Agnieszka Zegarek-Dudzińska.