W dziale dokumenty ogólnodostępne zamieszczono stanowisko Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015 roku odnośnie opodatkowania podatkiem VAT 23% wynagrodzeń biegłych sądowych (w tym kosztów dodatkowych).

Zgodnie z tym stanowiskiem biegli wystawiający fakturę VAT winni wartość całego świadczenia opodatkować jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23 % tj wynagrodzenie biegłego sądowego za sporządzenie opinii, jak i poniesione koszty konieczne do wykonania tej usługi (wydania opinii). Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy o VAT i zgodnie z art. 78 dyrektywy 2006/112/WE.

Zgodnie z w/w regulacją, każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczenia usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015 r. jest zamieszczone w zakładce Informacje – biegli sądowi na stronie Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie: stanowisko Ministra Sprawiedliwości.