Zapraszamy na szkolenie „Zastosowanie korelacji rang do określania wpływu cech nieruchomości na różnicowanie cen z wykorzystaniem pakietu Excel” które odbędzie się w dniu 21 listopada 2015 roku w Szczecinie.

  • Zaproszenie na szkolenie w formacie PDF: pobierz plik
  • Karta zgłoszenia w formacie PDF: pobierz plik
  • Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi, kandydaci na rzeczoznawców, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, analitycy rynku nieruchomości, urzędnicy państwowi i samorządowi, wszyscy zainteresowani
Prowadzący:

mgr inż. Radosław Gaca
rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, współautor m.in. artykułów pt. „Zastosowanie współczynników korelacji rang Spearmana do ustalenia wag cech rynkowych nieruchomości” oraz „Korygowanie stanów cech nieruchomości do stanu „ceteris paribus” przy ustalaniu wag cech rynkowych nieruchomości z zastosowaniem korelacji rang Spearmana”, opublikowanych w nr 82 i 83 (2014 r.) kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy

Miejsce:
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala 019 (parter w „starym budynku”)

Czas:
21.11.2015 r., sobota – 9.00 do 15.45 – 8 godzin edukacyjnych

Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 270 zł i obejmuje szkolenie w formie warsztatów komputerowych, arkusz w programie Excel wraz z jednoosobową licencją na wykorzystywanie go w celach zawodowych, zimne i ciepłe napoje oraz ciastka w trakcie szkolenia, certyfikat uczestnictwa.

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 16 listopada 2015 r. na konto Stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656 z dopiskiem na przelewie „szkolenie 21.11.2015 r.”

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 16.11.2015 r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na nr 914847068.

Program szkolenia:
Zastosowanie korelacji rang do określania wpływu cech nieruchomości na różnicowanie cen z wykorzystaniem pakietu Excel

1. Wprowadzenie – metody statystyczne – 1 godzina,
2. Zbiór danych o transakcjach jako podstawa wyceny i analiz – 1 godzina,
3. Metody oceny zmienności cech jakościowych – 1,5 godziny,
4. Analiza wpływu cech nieruchomości na różnicowanie cen – warsztaty, przykłady obliczenia – 4,5 godzin.
W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną ćwiczenia przy wykorzystaniu autorskich pakietów Excel. Do udziału w warsztatach niezbędne będzie posiadanie własnego komputera z program Excel w wersji co najmniej 97.

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie własnych zbiorów nieruchomości podobnych wraz z opisem ich cech. Dzięki temu będą mogli wyznaczyć wagi cech rynkowych dla rynków na których pracują.