Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie zaprasza na warsztaty nt.:
I. Uwzględnianie praw i roszczeń na gruncie egzekucji z nieruchomości (sądowej i administracyjnej)
II. Praktyczne problemy wyceny nieruchomości w egzekucji sądowej”,
które odbędą się w dniu 2 marca 2024 r. w Szczecinie
Prowadzący:
Andrzej Antkiewicz
(sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, wiceprezes tego Sądu nadzorujący m.in. działalność komorników sądowych; w latach 2009–2010 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji nadzorującym pracę komorników sądowych; orzekał w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu i Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku; prowadził szkolenia dotyczące egzekucji dla komorników sądowych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej dla sędziów i rzeczoznawców majątkowych; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego; specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym)
Przemysław Samełko
(z wykształcenia geodeta, z zawodu Rzeczoznawca Majątkowy upr. 3770 o bogatym doświadczeniu praktycznym (20 letnie doświadczenie), wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Współpracuje m.in. systematycznie z komornikami sądowymi – 16 letnie doświadczenie w wycenach dla potrzeb egzekucji sądowej. Jest wykładowcą i trenerem szkoleń/ warsztatów dedykowanych dla rzeczoznawców majątkowych, w tym biegłych sądowych)

Miejsce:
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala nr 126
(organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca warsztatów)
Termin:
2.03.2024 r. (sobota) – 9:00 – 16:00 – łącznie 8 godzin edukacyjnych = 4 punkty
Odpłatność:
220 zł (dla członków PSRWN, mających opłacone na bieżąco składki członkowskie)
270 zł (dla pozostałych uczestników)
i obejmuje materiały (PDF), serwis kawowy (w trakcie przerw), a także certyfikat uczestnictwa
Należność prosimy wpłacać przelewem do dnia 21 lutego 2024 r. na konto PSRWN o/Szczecin:
63 1240 3927 1111 0010 7407 2768
(w tytule przelewu prosimy wpisać: „warsztaty 2.03.2024 r.”)
Zgłoszenia:
poprzez formularz zgłoszeniowy