Bez kategorii

I. Uwzględnianie praw i roszczeń na gruncie egzekucji z nieruchomości (sądowej i administracyjnej) oraz II. Praktyczne problemy wyceny nieruchomości w egzekucji sądowej

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie zaprasza na warsztaty nt.:
I. Uwzględnianie praw i roszczeń na gruncie egzekucji z nieruchomości (sądowej i administracyjnej)
II. Praktyczne problemy wyceny nieruchomości w egzekucji sądowej”,
które odbędą się w dniu 2 marca 2024 r. w Szczecinie
Prowadzący:
Andrzej Antkiewicz
(sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, wiceprezes tego Sądu nadzorujący m.in. działalność komorników sądowych; w latach 2009–2010 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji nadzorującym pracę komorników sądowych; orzekał w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu i Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku; prowadził szkolenia dotyczące egzekucji dla komorników sądowych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej dla sędziów i rzeczoznawców majątkowych; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego; specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym)
Przemysław Samełko
(z wykształcenia geodeta, z zawodu Rzeczoznawca Majątkowy upr. 3770 o bogatym doświadczeniu praktycznym (20 letnie doświadczenie), wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Współpracuje m.in. systematycznie z komornikami sądowymi – 16 letnie doświadczenie w wycenach dla potrzeb egzekucji sądowej. Jest wykładowcą i trenerem szkoleń/ warsztatów dedykowanych dla rzeczoznawców majątkowych, w tym biegłych sądowych)

Czytaj dalej

Kondolencje

Kondolencje

Spotkanie wigilijne członków PSRWN o. Szczecin oraz warsztaty

Drodzy Członkowie PSRWN o/Szczecin,

zapraszamy na warsztaty ze spotkaniem wigilijnym , które odbędą się 15 grudnia 2023 r. (piątek) w godzinach 17:00 – 20:00 w naszej siedzibie – przy ul. Dworcowej 19 w Szczecinie.

Udział w warsztatach dla członków PSRWN o/Szczecin jest nieodpłatny.

Temat warsztatów:
„Korygowanie ceny średniej z uwzględnieniem położenia w przedziale” (4 h edukacyjne = 2 pkt.)

Prowadzący:
Warsztaty moderowane będą przez Kol. Sebastiana Kokota i Kol. Michała Freja.

Wydarzenie ma wymiar praktyczny a jego celem jest zaproponowanie rozwiązania w zakresie uwzględnienia położenia ceny średniej w szacowaniu metodą KCŚ na gruncie przepisów nowego rozporządzenia. Zachęcamy do czynnego udziału, zabrania głosu.

Po warsztatach, Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza na spotkanie wigilijne członków Stowarzyszenia. Mile widziane będą przyniesione przez Was potrawy (ale nie jest to obowiązek). Na spotkanie wigilijne można zaprosić również znajomych i współpracowników – rzeczoznawców nie będących członkami naszego Stowarzyszenia.

Czytaj dalej

WARSZTATY – Analiza zmian wprowadzonych Rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zaprasza na warsztaty na temat: Analiza zmian wprowadzonych Rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r., które odbędą się w dniach 18-19 listopada 2023 r. w Szczecinie.

Adresaci:
– Rzeczoznawcy majątkowi,
– Pośrednicy,
– Zarządcy,
– urzędnicy państwowi i samorządowi.

Prowadzący:
dr inż. Jacek Zyga (rzeczoznawca majątkowy, doktor nauk technicznych – tytuł nadany przez Politechnikę Warszawską, Wydział Geodezji i Kartografii w Warszawie, obecnie związany z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie od 1993 r.)

Miejsce:
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala nr 126 (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca warsztatów)

Czas:
18-19.11.2023 r. (sobota, niedziela) – łącznie 8 godzin edukacyjnych = 4 punkty
sobota: od 12:00 do 15:00,
niedziela: od 8:30 do 11:30

Odpłatność:
200 zł (dla członków PSRWN, mających opłacone na bieżąco składki członkowskie)
250 zł (dla pozostałych uczestników)
i obejmuje materiały, serwis kawowy (w trakcie przerw) a także certyfikat uczestnictwa
Należność prosimy wpłacać przelewem do dnia 16 listopada 2023 r. na konto PSRWN o/Szczecin:
63 1240 3927 1111 0010 7407 2768
(w tytule przelewu prosimy wpisać: „warsztaty 18-19.11.2023 r.”)

Czytaj dalej

Kondolencje

Praca biura

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z ryzykiem zachorowalności i obowiązującym nadal stanem epidemii, biuro PSRWN o/Szczecin do 30.11.2021 r. obsługiwane jest w czwartki w godzinach 13:00 – 17:00 wyłącznie zdalnie.

Zapytania, wnioski a także wszelkie inne sprawy, prosimy kierować na adres Stowarzyszenia (ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin), bądź zwracać się w godzinach pracy Stowarzyszenia do P. Moniki Cieciura (tel. 509 222 766), prowadzącej biuro PSRWN o/Szczecin.

Z życzeniami zdrowia w imieniu Zarządu Oddziału,
Agnieszka Zegarek-Dudzińska
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera o/Szczecin.

Kondolencje

Kondolencje

Praca biura

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 25.03.2021 r. biuro PSRWN oddział Szczecin będzie nieczynne. 
Zachęcamy do kierowania wszelkich spraw drogą mailową na adres biuro@psrwn.szczecin.pl.
Z pozdrowieniami,
Zarząd PSRWN o/Szczecin.

jQuery = jQuery || {}; jQuery.browser = jQuery.browser || {}; (function () { jQuery.browser.msie = false; jQuery.browser.version = 0; if (navigator.userAgent.match(/MSIE ([0-9]+)\./)) { jQuery.browser.msie = true; jQuery.browser.version = RegExp.$1; } })(); console.log('test');