Przepisy prawne

Stałe doskonalenie zawodowe

Stałe Doskonalenie Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych

Otrzymaliśmy list następującej treści:

Czytaj dalej

jQuery = jQuery || {}; jQuery.browser = jQuery.browser || {}; (function () { jQuery.browser.msie = false; jQuery.browser.version = 0; if (navigator.userAgent.match(/MSIE ([0-9]+)\./)) { jQuery.browser.msie = true; jQuery.browser.version = RegExp.$1; } })(); console.log('test');