Zarząd PSRWN oddział Szczecin zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 15 czerwca 2007 r. (piątek) w godz. 900 – 1500 w Domu Nauczyciela przy ul. Śląskiej.

Szczecin dnia 17.05.2007
K O M U N I K A T !
Zarząd PSRWN oddział Szczecin zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 15 czerwca 2007 r. (piątek) w godz. 900 – 1500 w Domu Nauczyciela przy ul. Śląskiej.
Temat szkolenia – „Praktyczne zastosowanie podejścia pozostałościowego w wycenie nieruchomości” – seminarium będzie prowadzone przez Janusza Jasińskiego.
Orientacyjny koszt szkolenia obejmujący: wykład, materiały szkoleniowe i obiad wynosi:
200 zł – koszt dla członka Stowarzyszenia,
250 zł – koszt dla osób pozostałych.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 28 maja 2007 r. 
Wpłaty za szkolenie prosimy uiścić na nasze konto: PSRWN O/Szczecin ul. Dworcowa 19, Bank Przemysłowo-Handlowy nr 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656, lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia .
Jednocześnie chcielibyśmy w tym samym dniu (wieczorem) zorganizować spotkanie koleżeńskie z okazji Jubileuszu 15-lecia naszego Oddziału. Wcześniej planowane było uczczenie Jubileuszu uroczystym bankietem. Jednak z powodu braku odzewu Koleżeństwa na informację o zamiarze zorganizowania uroczystych obchodów rocznicowych zamieszczoną wcześniej na stronie internetowej Stowarzyszenia, nie jesteśmy w tej chwili w stanie zamówić lokalu z powodu braku informacji o ilości chętnych i w związku z tym nie możliwe jest skalkulowanie imprezy. 
W związku z tym proponujemy Członkom zorganizowanie obchodów w formie skromniejszej tj. spotkania koleżeńskiego. Prosimy zainteresowanych formą integracji koleżeńskiej o potwierdzenie uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2007 r.
Miejsce spotkania oraz koszt podany zostanie w późniejszym terminie po potwierdzeniu zgłoszeń uczestnictwa. Orientacyjny koszt spotkania wynosić będzie 160 zł. Mile widziane osoby towarzyszące i sympatyzujące ze środowiskiem.
Z poważaniem Zarząd 
PSRWN o/Szczecin