Zarząd Oddziału PSRWN Oddział w Szczecinie organizuje w dniu 15.04.2010 r. szkolenie, które poprowadzi p. Zdzisław Małecki.
W załączeniu zaproszenie na szkolenie i karta zgłoszenia.
2. W dniu 27.02.2010 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSRWN Oddział w Szczecinie z udziałem Prezydenta Zarządu Głównego PSRWN prof. Andrzeja Hopfera. Zebranie przyjęło sprawozdanie Zarządu za 2009 r. w tym bilans i realizację preliminarza finansowego za 2009 r. oraz plan pracy i preliminarz na 2010 r.
Ponadto wybrano Delegatów na VII Walny Zjazd Delegatów PSRWN, który odbędzie się 22 i 23 czerwca w Jadwisinie k/Serocka. Jako Delegaci zostali wybrani:
1. Marian Stępień – pojedzie na koszt Oddziału,
2. Maria Czapska-Zimmerman – pojedzie na koszt Oddziału,,
3. Władysław Bas – na koszt własny,
4. Krystyna Stępień – na koszt własny,
5. Krystyna Soroczyńska – na koszt własny.
Na wyżej wymienionym Zjeździe Delegatów zostaną wybrane nowe władze Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości na następną kadencję.
3. Sygnalizuję, że został uzgodniony termin następnego szkolenia z prof. dr hab. inż. Ryszardem Cymermanem Kierownikiem Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dzień 19.08.2010 r. Temat szkolenia: do uzgodnienia – proszę o pilne przysyłanie propozycji.
4. Dziękuję Koleżankom i Kolegom płacącym na bieżąco składki członkowskie a pozostałych Członków Stowarzyszenia proszę o pilne uregulowanie zaległości.
Zaległość na dzień 31.03.2010 r. wynosi:

……………..….. miesięcy – x – 30 zł/miesiąc = ……………. zł.

5. Z okazji zbliżających się Świąt w imieniu Zarządu Oddziału i swoim własnym składam Koleżankom i Kolegom najserdeczniejsze życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Prezes
mgr inż. Marian Stępień