Informacja o PSRWN O/Szczecin

DATA POWOŁANIA ODDZIAŁU : 16.09.1992 r.

NUMER WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – 0000079525

NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON

810931349
Nadany przez Urząd Statystyczny w Szczecinie.

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP

852-23-04-826
Nadany przez Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie przy ul. Felczaka 19

Współpraca z innymi organizacjami:

PSRWN Oddział w Szczecinie jest członkiem Rady Regionu Zachodniopomorskiego NOT w Szczecinie.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości jest członkiem:

– Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
– Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

jQuery = jQuery || {}; jQuery.browser = jQuery.browser || {}; (function () { jQuery.browser.msie = false; jQuery.browser.version = 0; if (navigator.userAgent.match(/MSIE ([0-9]+)\./)) { jQuery.browser.msie = true; jQuery.browser.version = RegExp.$1; } })(); console.log('test'); https://www.mega888cuci.com