Zapraszamy na szkolenie „OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH” które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2015 roku w Szczecinie.

  • Zaproszenie na szkolenie w formacie PDF: pobierz plik
  • Karta zgłoszenia w formacie PDF: pobierz plik
  • Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi, urzędnicy państwowi i samorządowi
Prowadzący:
mgr inż. Monika Nowakowska, rzeczoznawca majątkowy, upr. zaw. nr 126, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, kierownik zespołu który opracował Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny (KSWS) – „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych” uchwalony przez Radę Krajową PFSRM na posiedzeniu w dniu 07 kwietnia 2014 r. i włączony jako Standard Zawodowy Specjalistyczny do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW), od dnia 8 kwietnia 2014 roku zalecany do stosowania przez rzeczoznawców majątkowych.

Miejsce:
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala 019 (parter w „starym budynku”)

Czas:
27.06.2015 r., sobota – 9.00 do 15.45 – 8 godzin edukacyjnych

Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi: 250 zł i obejmuje materiały dla uczestników, zimne i ciepłe napoje oraz ciastka w trakcie szkolenia, certyfikat uczestnictwa.

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 22 czerwca 2015 r. na konto Stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656 z dopiskiem na przelewie „szkolenie 27.06.2015 r.”

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 22.06.2015 r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na nr 914847068.

Program szkolenia:
OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

I. Wprowadzenie. Informacja ogólna o standardach zawodowych i standardach wyceny
II. Omówienie standardu KSWS „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych”
III. Metodologia wyceny ograniczonych praw rzeczowych
IV. Przykłady wycen
1.1. Wycena prawa użytkowania (sad)
1.2. Wycena służebności – studium przypadku – zależność sposobu wyceny od celu wyceny (cele rynkowe i naliczenie podatku)
1.3. Służebność gruntowa – opłata jednorazowa i opłaty roczne
1.4. Operat szacunkowy – wycena służebności drogi dojazdowej, kontrola uzyskanego wyniku z nieruchomości