Tematy i zakres planowanych szkoleń.1. 28 lub 29 marzec 2008r. 1 dniowe szkolenie nt. odszkodowań za przejęte drogi, opłat adiacenckich z tytułu infrastruktury oraz błędy i uchybienia w operatach szacunkowych, wykładowca Tomasz Telega,
2. 19 kwietnia 2008r. 1 dniowe szkolenie nt. prognozy skutków finasowych w tut. uchwalenia pzp, wykładowca Ryszard Cymerman

Informujemy możliwości zgłaszania chęci uczestnictwa do biura z przedpłatą w wysokości 100 zł. Orientacyjny koszt szkolenia 250 – 280 zł.