Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie zaprasza na szkolenie – Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości, które odbędzie się w dniu 10 września 2016 r. w Szczecinie

  • Zaproszenie na szkolenie w formacie PDF: pobierz plik
  • Karta zgłoszenia w formacie PDF: pobierz plik
  • Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi, urzędnicy państwowi i samorządowi
Prowadzący:
Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman
Kierownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. rzeczoznawców majątkowych, autor ponad 250 pozycji naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w różnych czasopismach, w tym 20 pozycji zwartych w postaci podręczników i skryptów (opracowania samodzielne i we współautorstwie), uznany autorytet w środowisku rzeczoznawców majątkowych.

Miejsce:
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala 019 (parter w „starym budynku”)

Czas:
10.09.2016 r., sobota w godz. od 9.00 do 15.45 – 8 godzin edukacyjnych

Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 250 zł. W trakcie szkolenia będą dostępne zimne i ciepłe napoje oraz ciastka kruche. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 5 września 2016 r. na konto Stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656 z dopiskiem na przelewie „szkolenie 10.09.2016 r.”

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 5 września 2016 r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na nr 914847068.

Program szkolenia:
Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości

1. Wycena i szacowanie- nieco powtórki z wyceny

2. Opracowania planistyczne jako źródło informacji do wyceny

3. Przestrzeń i skutki ekonomiczne planowania przestrzennego

4. Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym

5. Określanie opłat planistycznych

6. Opłaty adiacenckie