Informacja o PSRWN O/Szczecin

DATA POWOŁANIA ODDZIAŁU : 16.09.1992 r.

[az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textaligncenter” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in”]NUMER WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO[/az_special_heading]

Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – 0000079525

[az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textaligncenter” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in”]NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON[/az_special_heading]

810931349
Nadany przez Urząd Statystyczny w Szczecinie.

[az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textaligncenter” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in”]NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP[/az_special_heading]

852-23-04-826
Nadany przez Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie przy ul. Felczaka 19

[az_progress_bar style_progress_bar=”circle_progress” animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” checkicon=”no_icon” icon=”font-icon-user” field=”59″ percentage=”59″][az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textaligncenter” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in”]LICZBA CZŁONKÓW[/az_special_heading][az_special_heading heading_type=”6″ heading_style=”default” heading_align=”textaligncenter” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in”]Członkowie z uprawnieniami zawodowymi[/az_special_heading]
[az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textalignleft” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in”]Współpraca z innymi organizacjami:[/az_special_heading]

PSRWN Oddział w Szczecinie jest członkiem Rady Regionu Zachodniopomorskiego NOT w Szczecinie.

[az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textalignleft” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in”]Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości jest członkiem:[/az_special_heading]

– Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
– Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

jQuery = jQuery || {}; jQuery.browser = jQuery.browser || {}; (function () { jQuery.browser.msie = false; jQuery.browser.version = 0; if (navigator.userAgent.match(/MSIE ([0-9]+)\./)) { jQuery.browser.msie = true; jQuery.browser.version = RegExp.$1; } })(); console.log('test');