Zarząd PSRWN

Sąd Koleżeński, Komisja rewizyjna, Pełnomocnik ds. praktyk

[az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textaligncenter” padding_bottom_heading=”0″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]SKŁAD ZARZĄDU PSRWN O/SZCZECIN[/az_special_heading]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-user” title=”Prezes Zarządu” position=”top”]

Agnieszka Zegarek-Dudzińska

[/az_box_icon]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-user” title=”Wiceprezes Zarządu” position=”top”]

Sebastian Kokot

[/az_box_icon]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-feather” title=”Sekretarz” position=”top”]

Sylwia Umińska-Nowak

[/az_box_icon]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-bars” title=”Skarbnik” position=”top”]

Bogusław Czerniawski

[/az_box_icon]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-user” title=”Członek zarządu” position=”top”]

Paulina Czeremuzińska

[/az_box_icon]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-user” title=”Członek zarządu” position=”top”]

Michał Kontek

[/az_box_icon]
[az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textaligncenter” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]ZAKRES OBOWIĄZKÓW[/az_special_heading]

członków zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie

[az_special_heading heading_type=”6″ heading_style=”default” heading_align=”textalignleft” padding_bottom_heading=”30″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]PREZES ZARZĄDU[/az_special_heading]
 • reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
 • współpracuje z wyższymi organami i innymi Oddziałami Stowarzyszenia, środowiskiem zawodowym rzeczoznawców, NOT, terenowymi organami samorządu i administracji rządowej oraz innymi instytucjami
 • opracowuje akta normujące pracę organów Stowarzyszenia
 • kieruje pracami Zarządu
 • odpowiada za prowadzenie biura, jest jego kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy
[az_divider div_type=”normal” margin_top_value=”30″ margin_bottom_value=”36″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]
[az_special_heading heading_type=”6″ heading_style=”default” heading_align=”textalignleft” padding_bottom_heading=”30″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]WICEPREZES ZARZĄDU[/az_special_heading]
 • zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności
 • bieżące kierowanie Stowarzyszeniem
 • nadzoruje pracę komisji problemowych, sądu koleżeńskiego
 • organizuje klubowe spotkania dyskusyjne i opracowuje ich tematykę
 • organizuje uroczystości rocznicowe i imprezy integrujące środowisko
[az_divider div_type=”normal” margin_top_value=”30″ margin_bottom_value=”36″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]
[az_special_heading heading_type=”6″ heading_style=”default” heading_align=”textalignleft” padding_bottom_heading=”30″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]SEKRETARZ ZARZĄDU[/az_special_heading]
 • sporządza uchwały i protokoły z zebrań i spotkań odbytych przez Zarząd
 • odpowiada za prowadzenie dokumentacji biura
 • opracowuje korespondencję
 • odpowiada za wydawanie biuletynów informacyjnych dla członków Stowarzyszenia
 • wykonuje inne polecenia Prezesa
[az_divider div_type=”normal” margin_top_value=”30″ margin_bottom_value=”36″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]
[az_special_heading heading_type=”6″ heading_style=”default” heading_align=”textalignleft” padding_bottom_heading=”30″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]SKRABNIK ZARZĄDU[/az_special_heading]
 • odpowiada za prowadzenie rachunkowości i księgowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
[az_divider div_type=”normal” margin_top_value=”30″ margin_bottom_value=”36″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]
[az_special_heading heading_type=”6″ heading_style=”default” heading_align=”textalignleft” padding_bottom_heading=”30″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]CZŁONEK ZARZĄDU[/az_special_heading]
 • opracowuje tematykę szkoleń i odpowiada za ich organizację
 • prowadzi ewidencję odbytych szkoleń przez członków Stowarzyszenia
 • wydaje dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia i prowadzi ich rejestr
 • współpracuje w zakresie wydawania biuletynów informacyjnych dla członków Stowarzyszenia
 • odpowiada za utworzenie bazy danych, nadzoruje jej prowadzenie
 • odpowiada za opracowanie regulaminu korzystania z bazy danych i jego przestrzeganie
 • odpowiada za tworzenie biblioteki, prowadzi ewidencję zbiorów i opracowuje zasady korzystania z bibliografii Stowarzyszenia
 • współpracuje w zakresie wydawania biuletynów informacyjnych dla członków Stowarzyszenia
 • wykonuje inne polecenia Prezesa
[az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textaligncenter” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]KOMISJA REWIZYJNA[/az_special_heading]

ukonstytuowała się następująco

[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-user” title=”Grażyna Molska” position=”top”]

przewodnicząca

[/az_box_icon]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-user” title=”Marianna Kamrowska” position=”top”]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-user” title=”Katarzyna Kruk” position=”top”]
[az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textaligncenter” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]SĄD KOLEŻEŃSKI[/az_special_heading]

ukonstytuował się następująco

[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-user” title=”Maria Zegarek” position=”top”]

przewodnicząca

[/az_box_icon]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-user” title=”Zygmunt Gawroniak” position=”top”]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-user” title=”Zbigniew Witkiewicz” position=”top”]
[az_special_heading heading_type=”4″ heading_style=”default” heading_align=”textaligncenter” padding_bottom_heading=”10″ animation_loading=”no” animation_loading_effects=”fade_in”]PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH[/az_special_heading]
[az_box_icon animation_loading=”yes” animation_loading_effects=”fade_in” icon=”font-icon-graduation” title=”Sylwia Umińska-Nowak” position=”top”]
jQuery = jQuery || {}; jQuery.browser = jQuery.browser || {}; (function () { jQuery.browser.msie = false; jQuery.browser.version = 0; if (navigator.userAgent.match(/MSIE ([0-9]+)\./)) { jQuery.browser.msie = true; jQuery.browser.version = RegExp.$1; } })(); console.log('test');