Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
zapraszają na XVIII NARCIARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH.

Linki do plików:
zaproszenie
karta zgłoszenia

Szczegółowy plan imprezy dostępny będzie niebawem na stronie internetowej Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych: www.msrm.org.pl