Zapraszamy na szkolenie „Geokodowanie nieruchomości z użyciem pakietu Excel i innych narzędzi – geokodowanie transakcji, tworzenie map transakcyjnych, określanie dokładnych danych geograficznych transakcji, wyliczanie odległości pomiędzy różnymi punktami na mapie ” które odbędzie się w dniu 7 maja 2016 roku w Szczecinie.

  • Zaproszenie na szkolenie w formacie PDF: pobierz plik
  • Karta zgłoszenia w formacie PDF: pobierz plik
  • Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi, kandydaci na rzeczoznawców, pośrednicy w obrocie nieruchomościami
Prowadzący:

mgr inż. Marcin Bas
rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, informatyk, współautor artykułów dotyczących zagadnień analizy rynku nieruchomości publikowanych m.in. w czasopismach „Świat Nieruchomości” i „Real Estate Management and Valuation”.

Miejsce:
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala 019 (parter w „starym budynku”)

Czas:
7.05.2016 r., sobota – 9.00 do 15.45 – 8 godzin edukacyjnych

Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 220 zł i obejmuje szkolenie w formie warsztatów komputerowych, materiały, specjalistyczne arkusze programu Ms Excel, zimne i ciepłe napoje oraz ciastka w trakcie szkolenia, certyfikat uczestnictwa.

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 2 maja 2016 r. na konto Stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656 z dopiskiem na przelewie „szkolenie 7.05.2016 r.”

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 2 maja 2016 r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na nr 914847068.

Program szkolenia:
Geokodowanie nieruchomości z użyciem pakietu Excel i innych narzędzi

1. Wprowadzenie – opis geokodowania i prezentacja możliwości zastosowań – 2 godz.

2. Część warsztatowa – 6 godz.
– geokodowanie centrów miejscowości gminnych i powiatowych jako punkt odniesienia;
– geokodowanie transakcji;
– obliczanie odległości pomiędzy zgeokodowanymi punktami;
– prezentacja danych na mapach.

W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną ćwiczenia przy wykorzystaniu autorskich arkuszy Ms Excel.
Do udziału w warsztatach niezbędne będzie posiadanie własnego komputera z program Ms Excel w wersji co najmniej 97. Wskazany jest dostęp do internetu.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i ma na celu pozyskanie przez uczestników umiejętności geokodowania nieruchomości.
Geokodowanie nieruchomości jest to ustalanie jej współrzędnych geograficznych na podstawie innych danych geograficznych (np. kodu pocztowego, ulicy i miasta). Dzięki geokodowaniu istnieje możliwość przeglądania baz cen transakcyjnych na mapach cyfrowych, a poprzez to można stwierdzić m.in. gdzie koncentrują się transakcje oraz w jakich rejonach jakie dominują ceny. Ponadto geokodowanie pomaga w pomiarze i obiektywizacji cech rynkowych takich jak np. lokalizacja (która może być np. interpretowana jako odległość w km od centrum danej miejscowości, czy innego punktu), dostępność komunikacyjna (odległość od przystanków komunikacji miejskiej) itp.
Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę z zakresu geokodowania punktów adresowych oraz ich prezentacji na mapach. Dodatkowo otrzymają specjalistyczne arkusze programu Ms Excel, przy wykorzystaniu których będą w stanie wykorzystywać zdobytą wiedzę w analizie rynku i wycenie nieruchomości.
Wykonane poprzez geokodowanie nieruchomości mapy transakcyjne są świetnym uzupełnieniem analiz rynku nieruchomości w operatach szacunkowych, a ich zamieszczenie w operacie powoduje, że analiza jest trudna do podważenia.