Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie zaprasza na szkolenie – Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości, które odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. w Szczecinie

  • Zaproszenie na szkolenie w formacie PDF: pobierz plik
  • Karta zgłoszenia w formacie PDF: pobierz plik
  • Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi, urzędnicy państwowi i samorządowi
Prowadzący:
dr inż. Jan Konowalczuk
pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2008 r. adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości i kierownik studium podyplomowego „Rzeczoznawca Majątkowy”. Wykładowca na studiach podyplomowych (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Akademia Krakowska) oraz licznych kursach i konferencjach rzeczoznawców majątkowych. Od 1994 r. czynny rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wyceny nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny stanu i analizy przedsiębiorstw, ekonomiki rolnictwa, wyceny gospodarstw rolnych oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2006–2009. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji ds. szacowania nieruchomości. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wieloletni redaktor naczelny kwartalnika „Nieruchomość”. W swoim dorobku ma ponad 40 publikacji, w tym 5 książek oraz redakcję polskich wydań europejskich i międzynarodowych standardów wyceny, a także specjalistyczne artykuły na temat wyceny nieruchomości przedsiębiorstw (CRE).

Miejsce:
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, (sala zostanie podana w późniejszym terminie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia)

Czas:
29.03.2017 r., środa w godz. od 9.00 do 15.45 – 8 godzin edukacyjnych

Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 250 zł. W trakcie szkolenia będą dostępne zimne i ciepłe napoje oraz ciastka kruche. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe.

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 22 marca 2017 r. na konto Stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656 z dopiskiem na przelewie „szkolenie 29.03.2017 r.”

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 22 marca 2017 r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na nr 914847068.

Program szkolenia:
Wycena nieruchomości rolnych

1. Nieruchomości rolne a wycena gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych
– Definicja nieruchomości rolnej – ujęcie prawne
– Nieruchomość rolna jako część gospodarstwa rolnego
– Definicja(e) nieruchomości rolnej – regulacje prawne funkcjonowania rynku (UKUR i ANR)

2. Wycena nieruchomości rolnych do celów egzekucji komorniczej oraz opinie o racjonalności podziału gospodarstw rolnych
– Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości
– Przykład wniosków z opinii o dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego

3. Regulacje metodyki wyceny nieruchomości rolnych w standardach zawodowych krajowych (PKZW), MSW i ESW
– Europejskie standardy wyceny (2000) nota 5: nieruchomość rolna
– Wi 10 wycena nieruchomości rolnych (ivs 2007)

4. Stosowanie podejścia porównawczego do wyceny nieruchomości rolnych. Problemy porównywania czy analizy rynku?
– Zasady ogólne porównywania
– Porównywanie ceny czy wartości, fizyka i finanse kontra inwestor na rynku – propozycje rozwiązania problemu wyceny porównawczej po zmianie regulacji rynku rolnego (UKUR, ANR)